[B2B] 제로 친환경 대나무 칫솔

사업자회원공개

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[화이트]

 

 

 

 

 

 

 

[베이지]

 

 

 

 

 

 

[블랙]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사탕수수 부산물로 만들어진 종이와 콩기름 잉크를 사용하여 패키지를 제작했습니다.

 

제조국 : 중국

 

 

 

 

 

 

 

 

 

글쓴이
비밀번호
비밀번호 확인
선택하세요
평점 주기
작성된 후기가 없습니다.
후기 수정
글쓴이
평점 주기
목록으로 가기
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img